ÇEVRE PRIMARY & MIDDLE SCHOOL
ÇEVRE PRIMARY & MIDDLE SCHOOL
  • +
  • -

NEWS

Çevre Koleji İlkokul ve Ortaokulu, Avrupa ve Dünya standartlarındaki eğitim-öğretim programı ile öğrencinin araştırma ve bilgiye ulaşma yollarını öğrenmesini hedefler. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak çağdaş ve demokratik bir ortamda onlara yeni ufuklar açacak programlar hazırlanır. Çevre Kolejinde öğrencilerimizin evrensel kültürü kavrayan, duyduğunu ve gördüğünü düşünen, düşündüğünü ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi ana hedefimizdir.

Top